Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ELM /

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Eşqanə Babayeva. 1920-1940-cı illər Türk romanında bədii konflikt: Elmlər doktoru dissertasiyası

05-01-2022 [ 11:57 ] [ oxunub:247 ]
printerA+ | A-
101830

Eşqanə Babayeva. 1920-1940-CI İLLƏR TÜRK ROMANINDA BƏDİİ KONFLİKT: Elmlər doktoru dissertasiyası Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi                   

İddiaçı:    Eşqanə Akif qızı Babayeva

İxtisas:    5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı 

               5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu:       1920-1940-CI İLLƏR TÜRK ROMANINDA BƏDİİ KONFLİKT

Müdafiə 18 yanvar 2022-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/6665554433?pwd=bzJqaFpkSmhvV0V4MTVKdFYwSEJtQT09
Meeting ID: 666 555 4433

Passcode: 123

Dissertasiya işi Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi məsləhətçi:     akademik, filologiya elmləri doktoru, professor  İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Rəsmi opponentlər:      akademik, filologiya elmləri doktoru, professor Teymur Həşim oğlu Kərimli

                                         AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor

                                         Tehran Əlişan oğlu Mustafayev

                                         filologiya elmləri doktoru, professor Əsgər Adil oğlu Rəsulov

                                        filologiya elmləri doktoru, professor Kamil Hüseyn oğlu Allahyarov

Doktorluq dissertasiyasının tam mətni  

Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində 

Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində 

 

 

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR