Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ELM /

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Gülnar Qasımlı. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrının inkişaf yolu və xüsusiyyətləri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

17-12-2021 [ 11:24 ] [ oxunub:256 ]
printerA+ | A-
101773

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi

İddiaçı:   Gülnar Vaqif qızı Qasımlı

İxtisaslar:  5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

Elm sahəsi:  Filologiya

Mövzu: MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA POEMA JANRININ İNKİŞAF YOLU VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Müdafiə 24 dekabr 2021-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurasının bazasında yaradılmış BFD 1.05 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/6665554433?pwd=bzJqaFpkSmhvV0V4MTVKdFYwSEJtQT09

Meeting ID: 666 555 4433

Passcode: 123

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbi tənqid şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər: filologiya elmləri doktoru, dosent Vaqif Əziz oğlu Yusifov

Rəsmi opponentlər: filologiya elmləri doktoru, dosent Elnarə Seydulla qızı Akimova

                                   filologiya elmləri doktoru, professor Rafiq Yusif oğlu Əliyev

                                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Əlamdar qızı Nurəliyeva

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komisiyasının AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 –  Dissertasiya şurası

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR