Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

İlahə Quliyeva. Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Böyük Britaniya ədəbi əlaqələri

07-04-2021 [ 11:55 ] [ oxunub:76 ]
printerA+ | A-
100730

 

Müdafiə 04 may 2021-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya şurasının bazasında yaradılımış BED 1.05/1 – Birdəfəlik dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/85771920392?pwd=bkxndEpjMTFnRGhENzZKcHZTM3BSdz09

Platformanın istinad mənbəyi (link):

İD: 85771920392

Passcode: 2021

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya

iddiaçı:   İlahə Nurəddin qızı Quliyeva

İxtisas:  5716.01 –  Azərbaycan ədəbiyyatı     

             5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)

Elm sahəsi:  Filologiya

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Dünya ədəbiyyatı və komparativistika” şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər:  akademik, filologiya elmləri doktoru, professor İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Rəsmi opponentlər:  filologiya elmləri doktoru, professor Nigar Vəliş qızı İsgəndərova                             

                                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Leyli Əliheydər qızı Əliyeva

                                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Razim Əli oğlu Məmmədov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurası

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində    

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində