Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Lütviyyə Əsgərzadə. Hüseyn Cavid və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı

Tehran Əlişanoğlu. Mənim prezidentim.Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 Yaşına

Heydər Əliyev. Müdriklik mücəssəməsi: məruzələr, çıxışlar, görüşlər, müsahibələr

Akademik İsa Həbibbəyli. "Kitabi-Dədə Qorqud” eposu: Heydər Əliyevdən - İlham Əliyevə

“Azərbaycan ədəbiyyatında vətən və dövlətçilik məfkurəsinin intibahı Heydər Əliyevdən – İlham Əliyevə” kitabı işıq üzü görüb

Həsən Seyidbəyli həyatı və nəsr yaradıcılığı - Baba Babayev

Mir Cəfər Pişəvərinin “Gizli imzalı məqalələr (1945-1946)” - Rəhim Əliyev

Şahbaz Şamıoğlu. "Azər­baycan mühacirət irsi: nəsr və ədəbiy­yatşünaslıq"

Şirindil Alışanlı – 70:biobiblioqrafik toplu

Əmir Xosrov Dəhləvi (“Sənətkarın elmi pasportu seriyası”nın 39-cu kitab)

İbrahim Yusifoğlu. O, Günəş ömrüdü, sönməyəcəkdir

Fəridə Əzizova. Nizami və Nəsimi ("Azərbaycan klassik ədəbiyyatı" seriyasından, rus dilində)

Sevda Məmmədova. Müasir Vyetnam ədəbiyyatı; Azərbaycan-Vyetnam ədəbi əlaqələrində yeni mərhələ

Sənətin sehri. Mənzər Niyarlı

Azərbaycan Qəzeti. 1918-1920 = Azerbaijan Newspaper. 1918-1920

Lətifə Mirzəyeva. Şimali Azərbaycan Cənub ədəbiyyatında

Zakirə Əliyeva. Türkiyə ədəbi mühiti və xalq yazıçısı Anarın yaradıcılığı

“Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq” jurnalının növbəti - №2, 2022 - sayı çap edilib

“Ədəbi portretlər (özbək şair və yazıçıları)”

Süleyman Təkinər. “Seçilmiş əsərləri”

“Filologiya və sənətşünaslıq” jurnalının növbəti sayı çap olunub

Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun “Bədii əsərləri” çapdan çıxıb

Esmira Fuadın “Qarabağ zəfəri Güney və Quzey Azərbaycan Yazarlarının Gözü ilə” kitabı Türkiyədə təqdim olundu

“Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” jurnalının növbəti sayı çap olunub

Cümhuriyyətin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Mənzər Niyarlı

Elnarə Qaragözova. Yunus Oğuz həyatı və yaradıcılığı

Əlizadə Əsgərli. Bəxtiyar Vahabzadə (həyatı, mühiti və yaradıcılığı)

“Molla Pənah Vaqif. Həyatı və yaradıcılığı” monoqrafiyası çap olunub

Vüqar Əhməd. Hayrettin Hoca

Mahmizər Mehdibəyova. Zeynalabdin Marağalının həyatı, mühiti və yaradıcılığı.