Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Lətifə Mirzəyeva. Həsən Məcidzadə Savalan: həyatı və yaradıcılığı

01-04-2021 [ 11:54 ] [ oxunub:67 ]
printerA+ | A-
100698

Sənətkarın elmi pasportu" - seriya -14
Bakı: Elm və təhsil, 2021, 200 s.
Elmi red.: filol.e.d., professor Teymur Əhmədov
Ön söz: Qiymətli monoqrafik tədqiqat - filol.e.d. Əlizadə Əsgərli.