Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Qazi Bürhanəddin “Divan”ının sənətkarliq xüsusiyyətləri: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

03-05-2021 [ 14:19 ] [ oxunub:329 ]
printerA+ | A-
100545

Müdafiə 04 may 2021-ci il saat 13-30-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED.105 – Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Müdafiə Zoom Meeting – electron platformasında keçiriləcəkdir.

https://us02web.zoom.us/j/85771920392?pwd=bkxndEpjMTFnRGhENzZKcHZTM3BSdz09

Platformanın istinad mənbəyi (link):

İD: 85771920392

Passcode: 2021

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya

iddiaçı:   Səltənət Eyvaz qızı Əliyeva

İxtisas:  5716.01. –  Azərbaycan ədəbiyyatı     

Elm sahəsi:  Filologiya

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər:   AMEA-nın müxbir üzvü,  filologiya elmləri doktoru, professor Əlyar Qurbanəli oğlu Səfərli

                      filologiya elmləri doktoru, dosent Fəridə Əhəd qızı Əzizova

Rəsmi opponentlər:  filologiya elmləri doktoru, professor Gülşən Teymur qızı  Əliyeva                                                                 filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Mikayıl oğlu Əhməd                                                                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nəzakət Fətəli qızı Məmmədli

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurası

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının tam mətni  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində   

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində   

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR