Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Səadət Bayramova. Fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

14-09-2017 [ 09:45 ] [ oxunub:280 ]
printerA+ | A-
58397

"XX əsr Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında nağıl mövzusunun bədii inikası"

Səadət Məmməd qızı Bayramova

"XX əsr Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında nağıl mövzusunun bədii inikası"

Müdafiə  ­­28_ IX_ 2017 –cı il_ saat  14-30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın avtoreferatı ilə tanış olmaq üçün tıklayın: XX əsr Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında nağıl mövzusunun bədii inikası"