Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

OTHER NEWS

Today, President Ilham Aliyev has placed a great burden of responsibility on literature with his unparalleled services

25-10-2023 [ 11:46 ] [ read:40 ]
printerA+ | A-
103861

"The secret of the high competence and determination demonstrated by the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, from the year he came to power, is, first of all, that he continues on the path by protecting the right of succession. Ilham Aliyev is the head of state who protects this right and successfully applies it to all fields. National Leader Heydar Aliyev had a great idea: "I believe that with your help and support, Ilham Aliyev will be able to finish the fateful issues, plans, and work that I could not finish. I believe in him as much as myself and have high hopes for his future." These were not the opinions of the National Leader, but the root of this belief was the dictate of confidence in Ilham Aliyev's sense of statehood, ability to manage and advance the state with common sense and determination".

Elnara Akimova, a member of the YAP Board of Directors, doctor of philological sciences, head of the department at the Nizami Ganjavi Institute of Literature of ANAS, said this in an interview. He said that time proved that Heydar Aliyev was not wrong in his conclusions. Although Ilham Aliyev grew up in the Soviet era, he became a leader who held high the feelings of national prejudice and national determination. The 44-day war, which began on September 27 and lasted until November 10, 2020, is proof of this. Azerbaijan liberated its historical lands under occupation. It was, of course, a victory achieved as a result of a strong regular army, the unity of the people and the political determination of the Supreme Commander. In the 90s of the last century, we lost because we could not turn the Karabakh war into a war of the Motherland and the people. The strength of Commander-in-Chief Ilham Aliyev was that he took this factor into account and prepared the nation for the war movement on national-diplomatic competence, professional and high moral foundations. He was able to maintain the stable, global character of the issue as a nationwide movement until the end because, in addition to correctly defining the political orientation, he was able to direct the heat of the national energy and turmoil, the growing emotions, to the army. That is why the art of mass sacrifice and martyrdom was created on the front line, which amazed the enemy and our competitors. The war was swallowed up by the greatness of national energy before military equipment.

“İlham Əliyev göstərdiyi misilsiz xidmətlərlə bu gün ədəbiyyatın, bədii sözün də qarşısına böyük məsuliyyət yükü qoydu. Baş verənləri, yaşanan taleyüklü prosesləri, tarixi reallıqları bədii sözün təcəssüm predmetinə çevirmək, gələcəyin yaddaş məxəzini yaratmaq, qürur və şərəflə yazılmış Zəfər salnaməsinin ədəbiyyatda obrazlaşmasını təmin etmək. Həm də məsələyə son iki yüz ilin fövqündən, tarix müstəvisindən yanaşaraq, daha epoxal, daha sistemli, monumental mətn təfəkkürü ilə.

Əlbəttə, İlham Əliyevin ədəbi obrazını yaratmaq o qədər də asan məsələ deyil. Ötən həftə AMEA Rəyasət Heyətində Prezidentin hakimiyyətə gəlməsinin iyirmi illiyi ilə bağlı təşkil edilən konfransda akademik İsa Həbibbəyli doğru vurğuladı ki, İlham Əliyev liderlik obrazına fərqli və yeni statuslar qazandıran şəxsiyyətdir. Bu mənada, onun ehtiva etdiyi bütün ali statusların məzmun dərinliklərinə enərək layiq olduğu səviyyədə ədəbiyyatlaşdırmaq çağımızın yazıçı və şairindən böyük estetik potensial, kollegial yanaşma tələb edir. Bu gün ölkə başçısının obrazını necə xarakterizə etmək olar? Bütün ali dəyərləri ilə birlikdə, ilk növbədə, sülh və barışıq rəmzi kimi!” - deyə alim əlavə edib.

 

O, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin üzərinə çox ağır missiya düşdüyünü vurğulayıb: “Bir tərəfdən ölkənin rifahını və sabitliyini pozmaq istəyən siyasi cəbhələr, antimilli maraqlara xidmət edən ünsürlər, digər tərəfdən yalnız erməni siyasilərinin, əsgərlərini deyil, erməni vətəndaşlarının belə qana, müharibəyə susayan, Birinci Qarabağ müharibəsində və ondan sonrakı otuz il müddətində “Bakıya qədər gələcəyik!”, “Axırıncı türkü də öldürəcəyik!” şüarlarını səsləndirməkdən usanmayan kor kütlə…

Elnara Akimova, a member of the YAP Board of Directors, doctor of philological sciences, head of the department at the Nizami Ganjavi Institute of Literature of ANAS, said this in an interview. He said that time proved that Heydar Aliyev was not wrong in his conclusions. Although Ilham Aliyev grew up in the Soviet era, he became a leader who held high the feelings of national prejudice and national determination. The 44-day war, which began on September 27 and lasted until November 10, 2020, is proof of this. Azerbaijan liberated its historical lands under occupation. It was, of course, a victory achieved as a result of a strong regular army, the unity of the people and the political determination of the Supreme Commander. In the 90s of the last century, we lost because we could not turn the Karabakh war into a war of the Motherland and the people. The strength of Commander-in-Chief Ilham Aliyev was that he took this factor into account and prepared the nation for the war movement on national-diplomatic competence, professional and high moral foundations. He was able to maintain the stable, global character of the issue as a nationwide movement until the end because, in addition to correctly defining the political orientation, he was able to direct the heat of the national energy and turmoil, the growing emotions, to the army. That is why the art of mass sacrifice and martyrdom was created on the front line, which amazed the enemy and our competitors. The war was swallowed up by the greatness of national energy before military equipment.

Prezident İlham Əliyevin yalnız Qarabağı bütöv şəkildə geri almağa, Azərbaycanın bütün torpaqlarında Konstitusiya quruluşunu bərpa etməyə deyil, həm də müharibələrə son qoymağa, sülhə nail olmağa çalışdığını vurğulayan E.Akimova diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, ordumuzun Qarabağda apardığı bütün əməliyyatların, eləcə də son lokal antiterror tədbirlərinin kökündə bu amil dayanırdı. Müharibəyə son qoymaq! Çıxışlarında bu hərəkatların mülki əhaliyə qarşı olmadığını dönə-dönə bəyan edir, bunun əyani sübutlarını mütəmadi ortaya qoyur, dünyaya sübut etməyə çalışır ölkə başçısı. Qarabağdakı ermənilərə öz vətəndaşları kimi müraciət edilməsi, onlara düzgün yol göstərilməsi də həmin bu missiya daxilində dərk ediləsi prosesdir. Sülh və əmin-amanlığın tam bərqərar olmasına çalışmaq əzmi Prezident İlham Əliyevin bəşər tarixinə verdiyi böyük töhfədir! Hər halda bu gün qürur duymalıyıq ki, kimlərinsə utopik şəkildə arzuladığı sivil lider obrazı – böyük şəxsiyyət, güclü siyasi rəhbər, tək ölkəsinin deyil, dünyanın yaxşılığını arzulayan, bunu bəşəriyyət qarşısında məsuliyyət kimi dərk etdirməyə çalışan insanın rəhbərlik etdiyi ölkədə yaşamaq bizim nəsibimiz olub və Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu ali dəyərləri, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri özündə ehtiva edən şəxsiyyətdir! Ölkə başçısının oktyabrın 17-də Füzuli Şəhəri Günündə Füzuli şəhərinə köçmüş sakinlər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə Zəngəzurla bağlı Ulu Öndərin fikrinə, mövqeyinə istinadən səsləndirdiyi fikir bunun bir daha sübutu oldu: “Zəngəzura da, əlbəttə ki, qayıdacağıq, amma sülh yolu ilə. Mən demişəm, məni bəziləri ittiham etməyə çalışırlar, mən dedim ki, biz oraya tanklarla yox, minik maşınları ilə qayıdacağıq”.

“Bəli, İlham Əliyev fərqli yol tutur və tutduğu yolla əslində xalqın əsrlərlə qazandığı nəcib xalq statusunu təhdid və zərbələrdən qorumuş olur. Onun hədəfi yalnız mənfur düşmən deyil, həm də bütün insanlığa qənim kəsilən qüvvələrdir, silahı yalnız hərbi texnika deyil, həm də insani, humanist ideyalardır. Sülh istəyi və insanlıq ləyaqətini bir araya cəm edib öz liderlik tərcümeyi-halının əsas xəttinə çevirməyi bacaran Azərbaycanın gücü - İlham Əliyev bu əzmlə ən uzaq tarixləri yaxına gətirir, ən əlçatmaz arzuları reallığa çevirir və bu yaxınlaşan uzaqlıqlardan bir də açılacaq Zəngəzur dəhlizinin üfüqləri görünür”, - deyə o fikrini yekunlaşdırıb.

AzərTac