Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Our literary scholars

Isa Akbar Habibbayli
Teymur Kərimli
Bəkir Nəbiyev
Yaşar Vahid oğlu Qarayev
Əziz Mirfeyzulla oğlu Mirəhmədov
Mammad Jafar Zeynalabdin oghlu Jafarov
Kamal Abdulla Shaig oghlu Talibzadeh
Məmmədağa Şirəliyev
Мирзага Юзбашы оглы Гулузаде
Mirza Ajdar oghlu Ibrahimov
Mammad Arif Maharram oghlu Dadashzadeh
8.Fəzləddin Babayev
6.Heydər Hüseynov
İdris Həsənov