Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

OFFICIAL DOCUMENTS

Regulation of the Institute of Literature named after Nizami Ganjavi of ANAS

11-05-2017 [ 12:56 ] [ read:507 ]
printerA+ | A-

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun

 NİZAMNAMƏSİ