Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Официальные документы

Устав Института Литературы им. Низами Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана

12-05-2017 [ 12:33 ] [ прочитано:101 ]
printerA+ | A-

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun

 NİZAMNAMƏSİ