Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Диссертационный совет. Диссертации

Марзия Наджафова .Защита докторской диссертации.

21-12-2018 [ 11:17 ] [ прочитано:95 ]
printerA+ | A-
78669

Müasir Azərbaycan poeziyasında Qarabağ.

"Müasir Azərbaycan poeziyasında Qarabağ"

Tədqiqat işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi məsləhətçi: Asif Heydər oğlu Rüstəmli, filologiya üzrə elmlər doktoru
Aparıcı təşkilat: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası

Müdafiə “13” 04_ 2018-ci il saat ____ -da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.131 – Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

 Ünvan: Az-1143, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 115, AMEA Nizami

Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elektron akt zalı, IV mərtəbə

Другие новости