Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Диссертационный совет. Диссертации

Фикрет Ахмедов. Жизнь и творчество Булуд Гарачурлу Саханда

25-02-2022 [ 12:02 ] [ прочитано:191 ]
printerA+ | A-
102039

 İxtisas: 5716. 01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 Elm sahəsi: Filologiya

İddiaçı: Fikrət Süleyman oğlu Əhmədov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın tam mətni

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində

 

Другие новости