Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Диссертационный совет. Диссертации

Жанр романа в современной азербайджанской и немецкой литературе (1980-2005 гг): защита диссертации

26-09-2017 [ 16:28 ] [ прочитано:232 ]
printerA+ | A-
45731

Röya Məftun qızı Mürşüdova

"Çağdaş Azərbaycan və alman ədəbiyyatında roman janrı (1980-2005-ci illər)"

Müdafiə ­­28_ IX _2017 –cı il saat_14-30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

 

Другие новости