Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Диссертационный совет. Диссертации

М.Ф. Ахундзаде: среда, отношения со современниками и новая типология литературного творчества: докторская диссертация

12-02-2021 [ 10:26 ] [ прочитано:53 ]
printerA+ | A-
100521

 

 

 

 

 

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya

iddiaçı:   Şahbaz Şamı oğlu Musayev

İxtisas:  5716.01. – Azərbaycan ədəbiyyatı     

Elm sahəsi:  Filologiya

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində yerinə yetirilmişdir.

Elmi məsləhətçi:    akademik, filologiya elmləri doktoru, professor İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Rəsmi opponentlər:    akademik, filologiya elmləri doktoru, professor  Teymur Həşim oğlu Kərimli, filologiya elmləri doktoru, professor  Rafiq Yusif oğlu Əliyev, filologiya elmləri doktoru, dosent Nikpur Mirhüseyn oğlu Cabbarlı, filologiya elmləri doktoru, dosent Leyla Kamran qızı Məmmədova                             

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.05 – Dissertasiya şurası

Doktorluq dissertasiyasının tam mətni  

Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində   

Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində  

 

Другие новости