Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

New publications

Tehran Alishanoglu. Heydar Aliyev in Azerbaijani literature of the period of independence

30-11-2023 [ 15:03 ] [ read:18 ]
printerA+ | A-
104014

As part of the "Year of Heydar Aliyev", correspondent member of ANAS Tehran Alishanoglu's "My President. After the book "On the 100th anniversary of the great leader Heydar Aliyev", another book has been published. In the book called "Heydar Aliyev in the Azerbaijani literature of the period of independence", the author's articles were collected based on his research on the factor and image of Heydar Aliyev in contemporary literature and published in the literary press.

Kitab iki bölmədən ibarətdir. “Müstəqillik ədəbiyyatında Heydər Əliyev fenomeni” bölməsində “Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqillik dövrü ədəbiyyatının memarı kimi”, “Müstəqillik dövrü nəsrində Heydər Əliyev”, “Unudulmaz görüşlər”də Heydər Əliyev”, “Ümumilli lider Heydər Əliyev memuar ədəbiyyatında”, “Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: DTK-ya düşən işıq”, “Folklorda Heydər Əliyev obrazı”, “Qurtuluş günümüz ədəbiyyatda necə varsa”, “Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: “Əsrin müqaviləsi”, “Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: Amerikanın fəthi”, “Heydər Əliyev və 60-cılar ədəbiyyatı müstəqillik işığında”, “Milli diaspor hərəkatından qurultaya gələn yol”, “Əbədiyyət ünvanı önündə”, “Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala”, “Ulu Öndər yolu: Ədəbiyyatdan Qələbəyəcən”  adlı yazılar yer almışdır.

Qeyd olunmalıdır ki, kitabda müstəqillik dövrü ədəbiyyatında Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin bütün mərhələləri əks olunmuş, məqalələrdə də bu ardıcıllıq gözlənilmişdir. “Əlavələr” bölməsində “Tənqid romanı”ndan parça, Ulu Öndərin ədəbi gəncliklə görüşündən təəssürat barədə Tehran Əlişanoğlu ilə müsahibə və “Mənim Prezidentim” essesi verilmişdir.

Kitab humanitarilərə, elm, ədəbiyyat, habelə  geniş oxucu auditoriyalarına  ünvanlanmışdır.

Ədəbiyyat qəzeti. 29.11.23

OTHER NEWS