Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

ARTICLES

Tehran Alishanoghlu. "Artistic 525" and editor Rashad Majid - "525"-25

08-12-2017 [ 11:03 ] [ read:35 ]
printerA+ | A-

Üç tezis işığında

“525” - müstəqilliyin qəzetidir. 25 il əvvəl milli ictimai varlığımıza müstəqillik ab-havasının, müstəqillik ideyalarının romantik qanadında daxil olmuş və reallığın hər cür sərt üzünə sinə gərərək məqsədyönlü fəaliyyətində həmin ideyaları həyata keçirə, gerçəkləşdirə bilmişdir. Məhz o qəzetlərdəndir ki, bu gün haqqında Mirzə Cəlilin təbirilə: “525-ci qəzet”i “Təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı” deyə bilirik.

Ardını oxumaq üçün: bura tıkla. 

OTHER NEWS