Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

ARTICLES

Nizami Taghisoy. Coeval of quarter of the century or sample mision of "525-th newspaper"

25-12-2017 [ 10:50 ] [ read:63 ]
printerA+ | A-

Azərbaycan ictimai-mədəni, ədəbi-estetik fikrinin inkişafında milli mət­bua­tı­mızın danılmaz rolu vardır. Bu mətbuat orqanlarından hər biri milli məfkurə, azərbaycançılıq,  dövlətçilik, türkçülük, maarif­çi­lik, milli heysiyyat, milli mədə­niy­yət və ədəbiyyatın formalaşmasında bacardığı qədər xidmət göstərmiş, düşüncə lokomotivizmin irəliləməsində əhəmiyyətli möv­qe qazanmışdır. 
Bununla belə, bu gün əsrin dörddə biri qədər yaşı olan, milli tə­əs­süb­­keşlik hissimizin, dövlətçilik düşüncəmizin, iqtisadi, siyasi, mədəni müstəqil­li­yi­mizin nəinki inkişafına, həm də dövlətçilik konsepsiyamıza əməli köməklik göstərən, bu işi böyük şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirən, tribun missiyasını öz  üzərinə götürən “525-ci qəzet”in fəaliyyəti  haqqında danışmamaq, bu fəaliyyətin əsaslı  konturlarını  görüb, təqdir etməmək insafsızlıq olardı. “525-ci qəzet” öz dəs­ti-xətti, öz prinsipləri, öz yanaşma meyarları, hadisələri işıqlandırma, faktlara münasibətdə obyektivliyi əks etdirmək baxımından  nəşr olunduğu ilk günlərdən bu günə qədər olduqca nəzərə çarpacaq bir əməl sahibi oldu.

Ardını oxumaq üçün: bura tıkla.

OTHER NEWS