Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

ARTICLES

Alkhan Bayramoghlu. "525-th newspaper" in national press space- "525"-25

08-12-2017 [ 11:04 ] [ read:75 ]
printerA+ | A-

Dövlət müstəqilliyimizin verdiyi imkanlar, yaratdığı şərait ölkədə çoxsaylı mətbuat orqanının yaranması üçün də əlverişli bir fürsət oldu. 
Həmin fürsətdən yararlanma mətbuatın həm də ona görə halal haqqı idi ki, xalqın dövlət müstəqilliyi uğrunda inadlı mübarizəyə hazırlanaraq təşkilatlanmasında onun (mətbuatın) da payı, xidmətləri az deyildi. Belə ki, həm çar, həm də sovet senzura sisteminin sərt qadağa və sayıq nəzarəti altında belə milli ictimai fikir müstəmləkə və totalitar rejimə qarşı öz müqavimətini müxtəlif şəkildə biruzə verir, xalqın dövlətçilik yaddaşını və milli istiqlal haqqını oyaq saxlamağa, onu sosial-mənəvi mürgüdən uzaq saxlamağa çalışırdı.

Ardını oxumaq üçün: bura tıkla.. 

OTHER NEWS