Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

ARTICLES

It was published article of the collaborator of the Institute of Literature in the scientific journal of Tatarstan

20-06-2017 [ 13:43 ] [ read:87 ]
printerA+ | A-

Rusiya Federativ Respublikası, Tatarıstan, Научный Журнал "Мусульманский мир" (КАЗАНЬ - ISSN 2409-2320), 2017, 1 sayında (январь-март), 
ГАДЖИЕВА ВАФА ДАВУД КЫЗЫ. Коран, коранические сказания и поэтическая структура текста (на примере анализа поэм Низами Гянджеви) (”Quran, Quran qissələri və mətnin poetik strukturu (Nizami Gəncəvinin poemalarının təhlili əsasında) 30 səhifəlik elmi məqaləm dərc olindu.

Məqaləni oxumaq üçün tıkla

OTHER NEWS