Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

AUTO-REFERATS

Mehman Hasanov. "Chingiz Aytmatov and Azerbaijani literature"

26-04-2017 [ 11:13 ] [ read:100 ]
printerA+ | A-

Mehman Həsənov. "Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı"