Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Доктора философии

Гурбанов Расим Наби оглы

15-03-2023 [ 12:46 ] [ прочитано:280 ]
printerA+ | A-

Vəzifəsi:     aparıcı elmi işçi

Əlaqə:        050 668 48 96

E-mail:  edebiyyat_nezeriyyesi@mail.ru

Anadan olduğu yer:  Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz şəhəri

Təvəllüdü:  10 mart 1953-cü il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu (indiki ADU)

Elmi dərəcəsi:  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    “Hüseyn Cavidin estetik idealı”

Elmi rütbəsi:  dosent

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 104

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:  10

Elmi əsərlərinin adları: 

1. Rasim Nəbioğlu. Hüseyn Cavidin estetik idealı (Ön sözün müəllifi, redaktoru: İsrafil İsrafilov – sənətşünaslıq doktoru, professor). Bakı, “Nurlan”, 2009, 160 səh. sayı 100 ədəd.

2. Rasim Nəbioğlu, Müşfiq Cabiroğlu. Vüqar Əhmədin yaradıcılıq yolu. Bakı, “MBM”, 2013, 384 səh. 500 nüsxə.

3. Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat. – I kitab (Məqalələr). Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2017, 288 səh, 100 nüsxə.

4. Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat – II kitab (Məqalələr. Rəylər. Publisistika). Bakı, “Xəzər Universitəsi” nəşriyyatı. 2021, 358 səh. 100 nüsxə.  

Pedaqoji fəaliyyəti: 1977-2016

 

Другие новости