Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Доктора философии

Алиева Гандаб Аждар гызы

28-02-2023 [ 14:45 ] [ прочитано:322 ]
printerA+ | A-

Anadan olduğu yer:       Azərbaycan Respublikası, Bərdə rayonu                                                                   

Təvəllüdü:                                     05.10.1963                                                            

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:     Bakı Dövlət Universiteti                                      

Elmi dərəcəsi                                 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru                            

Elmi rütbəsi:                                                                                                                 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:        

-         ixtisas şifri -   5716.01

-         ixtisasın adı -   Azərbaycan ədəbiyyatı

         mövzunun adı  - “Mirzə İbrahimovun bədii nəsrində Cənub mövzusu”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:     

-         ixtisas şifri   -   5716.01

-         ixtisasın adı   -     Azərbaycan ədəbiyyatı

-         mövzunun adı    -    “Cənubi Azərbaycanda milli-demokratik ədəbiyyat və folklor (1945-1979)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:    2 monoqrafiya, 1 tərtib və 40 yaxın məqalə

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 10

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı    -3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı              

Kadr hazırlığı:  

-         fəlsəfə doktorlarının sayı 

Əsas elmi nailiyyətləri :

2020-ci ildə ilk dəfə olalaraq XX əsr Cənubi Azərbaycan milli-demokratik ədəbiyyatının nümayəndələrindən biri olan, el şairi Muradəli Qüreyşi Qaflantının əlyazmalarını üzə çıxarıb 200 yaxın şeirlərini əski əlifbadan latın əlifbasına transliterasiya edərək “Ulu Çinar” adlı kitabını tərtib etmiş və  bununla vətənpərvər şairin irsi elmi-ədəbi dövriyyəyə və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə daxil olunmuşdur. 2022-ci ildə isə “Fədai şair Qaflantının həyatı və sənəti” monoqrafiyasını çap etdirmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

1. Mirzə İbrahimov nəsrində Cənub mövzusu (2016)

2. Kurban Said'in “Ali ve Nino” romanında farklı toplumların bakış açısı (2019)

3. Çağdaş Güney Azərbaycan poeziyasında  lirik psixologizm (2020)

4. Fədai şair Qaflantının həyatı və sənəti (2022)

5. Eldar Muğanlı poeziyasında sosial-siyası motivlər (2022)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü        

Pedaqoji fəaliyyəti                      

Digər fəaliyyəti:                             Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

Təltif və mükafatları:                  

Əsas iş yeri və ünvanı:  AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Hüseyn Cavid  prospektı 117

Vəzifəsi:                                         Böyük elmi işçi

Xidməti tel.                              

Mobil tel.                                  (994509997963)

Ev tel.                

Elektron poçtu:                              gendab16@gmail.com

 

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

 

 

 

Другие новости