Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Доктора философии

Агазаде Ильхама Мухтар гызы

28-02-2023 [ 14:51 ] [ прочитано:31 ]
printerA+ | A-

Vəzifə: Aparıcı elmi işçi

Tel: 050 676-02-42

Elektron poçt: iahmadova@mail.ru

Doğulduğu yer: Lənkəran

Doğum tarixi: 01.08.1976

Təhsil: Lənkəran Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: İsa Hüseynov (Muğanna) nəsrində milli koloritin inikası.  571601. Azərbaycan ədəbiyyatı.

Çap olunmuş elmi nəşrlərin ümumi sayı: 30

Xaricdə çap olunmuş elmi nəşrlərin sayı: 5

Elmi əsərlərin adları:  İsa Hüseynov (Muğanna) nəsrində milli koloritin inikası. Monoqrafiya.Bakı. “Elm və təhsil” 2018, 148səh  571601. Azərbaycan ədəbiyyatı.

Pedaqoji fəaliyyət: Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji Kolleci -10 il, Qərbi Kaspi  Universiteti - 5 il,

Digər fəaliyyət: Uşaq ədəbiyyatında Xanımana Əlibəyli imzası (Kollektiv) Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, 148səh

Mükafatları: