Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

ARTICLES

Vagif Yusifli. "National-moral self-cognition in Ali Ildirimoghlu's creativity”

13-12-2017 [ 14:36 ] [ read:58 ]
printerA+ | A-

Son iyirmi ilin ədəbi prosesi, xüsusilə, bədii nəsri bir mötəbər imzanın - Əli İldırımoğlunun yaradıcılığı ilə yeni bir özəllik kəsb edir. 
Əli İldırımoğlu müasir Azərbaycan nəsrinə milli-mənəvi özünüdərkin bədii təcəssümü ilə daxil olur. Burada görkəmli tənqidçi, iyirminci-otuzuncu illərin tanınmış ədəbi siması Əli Nazimin dahi sənətkar Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığından söz açdığı bir məqaləsindən bu sətirləri xatırlayıram: “C.Məmmədquluzadə öz əsərləri ilə o zamana qədər yüksək, mümtaz siniflərin zövqünə xidmət edən “müqəddəs” ədəbiyyat “Kəbəsinə” öz çarıqları ilə girdi və həyata özü ilə bərabər bir çox Məhəmmədhəsən əmi kimi çağırılmamış qonaqları da gətirdi. C.Məmmədquluzadə və onun bu çağırılmamış qonaqları özlərinin vətəndaşlıq haqqını, öz ana, loru, kəndli dillərinin, səslərinin dinlənilməsini tələb edirdilər”.

Ardını oxunaq üçün: bura tıkla.

OTHER NEWS