Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Ads

TIMETABLE of the autumn semester of master degree for 2017-2018 on the speciality " Azerbaijani literature"

20-09-2017 [ 10:29 ] [ read:101 ]
printerA+ | A-

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTU

«Azərbaycan ədəbiyyatı» ixtisası üzrə

2017-2018-ci il magistratura pilləsinin payız semestrinin

DƏRS CƏDVƏLİ

 

     Bazar ertəsi  09:00 – 10:20 otaq 236

1.  Azərbaycan ədəbiyyatı (Azərbaycan divan ədəbiyyatı)

   Üst həftə

   (Fil.e.d., dos. Mirzəyev A. B.)

 

  Bazar ertəsi  09:00 – 10:20 otaq 236

  Mətnşünaslıq

  Alt həftə

 (Fil.e.d., dos. Mirzəyev A. B.)

 

   Çərşənbə  09:00 – 10:20  otaq 239

   Ədəbiyyatşünaslığın müasir problemləri

   (Fil.f.d., dos. Akimova E. S.)

 

 2.  Bazar ertəsi 10:30 – 11:50 otaq 551

   Azərbaycan ədəbiyyatı (Müasir  Azərbaycan ədəbiyyatı) 

   (Fil.e.d., dos. Əsgərli Ə. B.)

 

  Çərşənbə axşamı 10:30 – 11:50 otaq 465

  Azərbaycan ədəbiyyatı

  (Müstəqillik dövrü  Azərbaycan ədəbiyyatı)

  (Fil.e.d., prof. Mustafayev T. Ə.)

 

  Çərşənbə 10:30 – 11:50 otaq 552

  Ali məktəbdə ədəbiyyatın tədrisi metodikası

  Üst həftə

  (Fil.e.d., dos. Mustafayev M. B.) 

 

3.  Bazar ertəsi 12:00 – 13:20 otaq 512; 470

    Fars dili 3

   (Fil.f.d., dos. Əlizadə L. M. M)

 

   Çərşənbə axşamı 12:00 – 13:20 otaq  239

   Ədəbi tənqid

  (Fil.e.d. Yusifov V. Ə.)

 

Çərşənbə 12:00 – 13:20 otaq  525

Azərbaycan ədəbiyyatı

(Cənubi  Azərbaycan ədəbiyyatı)

Üst həftə

(Fil.f.d., dos. Məmmədova P. H.)

 

Çərşənbə 12:00 – 13:20 otaq 475

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı)

Alt həftə

(Fil.f.d., dos. Cabbarlı N. M.)

OTHER NEWS