Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Institute of Literature named after Nizami Ganjavi-85

27-05-2022 [ 15:09 ] [ read:249 ]
printerA+ | A-

Akademik İsa Həbibəyli. Ədəbiyyatşünaslıq elminin məbədi

Elçin. 85 yaşlı ədəbiyyat mərkəzi

Vaqif Yusifli. "Ədəbi proses" illəri

Kənan Hacı. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dünəni və bu günü

Sabir Rüstəmxanlı. Qocaman institutun gənclik ruhu

Elnarə Akimova. İdrak və intellekt məbədimiz: bura Vətəndir! 

Azər Turan. Ədəbiyyatşünaslıqdan milli ideologiyaya

Bədirxan Əhmədli. Asiyaya açılan ədəbiyyat qapısı...

Nikpur Cabbarlı. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı şöbəsi 5 ildə

Cavanşir Yusifli. Qarşı durub öyrəndiklərin xəzinən olsun!..

Ülvi Babsoy. Ədəbiyyat məbədi

Tehran Əlişanoğlu. Yubileydən yubileyə, üç romantikam!

Rüstəm Kamal. Yaşar Qarayev təbəssümü: yaxından və uzaqdan

Pərvin. 85 yaşlı Ədəbiyyat İnstitutu