Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Диссертационный совет. Диссертации

Xудожественное отображение темы сказки в письменной азербайджанской литературе ХХ века: защита диссертации

26-09-2017 [ 16:25 ] [ прочитано:264 ]
printerA+ | A-
58397

Səadət Məmməd qızı Bayramova

"XX əsr Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında nağıl mövzusunun bədii inikası"

Müdafiə  ­­28_ IX_ 2017 –cı il_ saat  14-30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın avtoreferatı ilə tanış olmaq üçün tıklayın: XX əsr Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında nağıl mövzusunun bədii inikası"